Chinese Tech Giants

29:34
 
分享
 

Manage episode 46344269 series 48218
由Player FM以及我们的用户群所搜索的ChinesePod — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

Following are the key players in the Chinese tech scene:

百度 bǎi dù : www.baidu.com

腾讯 téng xùn : www.tencent.com

微信 wēi xìn : weixin.qq.com

微博 wēi bó : weibo.com

阿里巴巴 ā lǐ bā bā : www.alibaba.com

天猫 tiān māo : tmall.com

淘宝 táo bǎo : taobao.com

京东 jīng dōng : www.jd.com

30集单集