LAN 公开
[search 0]
更多

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
【podcast】EP12. 《母語日》最近咧讀的冊​ ​ ----------------------------------​ ● 籃球:Michael Jordan, Kobe Bryant​ ● 學習:唐鳳、Kevin Horsley​ ● 人生:岸見一郎、Elon Musk​ ● 專業:見城徹、Robert C. Martin​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj  Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9…
 
【podcast】EP11. 全國語文競賽台語演說參賽感想​ ​ ----------------------------------​ ● 是按怎決定報名?​ ● 臺中市賽​ ● 臺中市集訓​ ● 全國決賽​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj  Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9  Google: https://tinyurl.com/y7ojob4f  KKBOX: https://tinyurl.…
 
【podcast】EP10. 欲按怎建立新習慣?​ ​ ----------------------------------​ ● 是按怎欲建立這个習慣?​ ● 明確 ê 目標​ ● 設定回饋​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj  Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9  Google: https://tinyurl.com/y7ojob4f  KKBOX: https://tinyurl.com/y6xr…
 
【podcast】EP9. 演講的時會緊張,欲按怎?​ ​ ----------------------------------​ ● 我的演講經驗​ ● 咱是按怎會緊張?​ ● 欲按怎解決?​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj  Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9  Google: https://tinyurl.com/y7ojob4f  KKBOX: https://tinyurl.com/y6xr…
 
【podcast】EP8. 醫學系,大學到底咧學啥貨?​ ​ ----------------------------------​ ● 大學課程​ ● 未來的人生路​ ● 真正有救人的熱情的,有偌濟?​ ​ ----------------------------------​ 更正:​ ​ 心血管:sim-hueh-kuán → sim-hueh-kńg​ 健檢中心:kiān-kián tiong-sim → kiān-kiám tiong-sim​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https:/…
 
【podcast】EP7. 台灣上媠的風景是 ……?​ ​ ----------------------------------​ ● 路邊烏白停​ ● 袂曉駛車就上路​ ● 「請毋通停車」​ ​ ----------------------------------​ 更正:​ ​ 爆料:pok-liāu → po̍k-liāu​ 一世情:tsi̍t-sè tsîng → tsi̍t-sì tsîng​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj  Ap…
 
【podcast】EP6. 欲按怎建立 podcast 節目?​ ​ ----------------------------------​ ● 愛去佗位申請口座?​ ● 節目按怎設定?​ ● 單集按怎發佈?​ ● 目前捌拄過啥物問題?​ ​ ----------------------------------​ 更正:​ ​ 鋼琴:kǹg-khîn → kǹg-khîm​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj  Apple: https://ti…
 
【podcast】EP5. 教育部台語能力認證考試​ ​ ----------------------------------​ ● 報名​ ● 實際參加考試 ê 感想​ ● 按怎準備?​ ● 若考有過,有啥物好處?​ ​ ----------------------------------​ 更正:​ ​ 及:kip → ki̍p​ 文「章」:tsiong/tsiang/tsiunn 攏會使​ 頭期款:tâu-kî-khuán → thâu-kî-khuán​ 肯定:khún-tīng → khíng-tīng​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● pod…
 
【podcast】EP4. 我學台語的經驗​ ​ ----------------------------------​ ● 當初是按怎開始--ê?​ ● 台語入門,愛開偌濟時間?​ ● 快速學習法​ ● 學台語,有啥物好處?​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj  Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9  Google: https://tinyurl.com/y7ojob4f  KKBOX: https:/…
 
【podcast】EP3. 欲按怎準備考試?​ ​ ----------------------------------​ ● 心態​ ● 讀冊​ ● 考試彼工​ ● 經驗:台大醫學系、預官、職業衛生技師​ ​ ----------------------------------​ 更正:​ ​ ❶​ 孤獨 (koo-to̍k) 的「獨」​ 本調第 8 調​ 變調了後​ 毋是 podcast 內底講的第 3 調​ 是調值佮第 3 調欲仝仔欲仝的「入聲」​ ​ 真濟教學​ 會講第 8 調變調了後是第 4 調​ 毋過你共唸看覓​ 就知影 in 無相仝​ ​ 比論講​ 監督 (kàm-tok) 的「督」​ 獨立 (to̍k-li̍p) 的「獨」​ 調值其實無相仝​ ​ ❷​ 戶橂:hōo-tiān…
 
【podcast】EP2. 若是一个人​ ​ ----------------------------------​ ●《若是一個人》​ ● 你敢捌 (敢) 一个人 ……?​ ● iTaigi​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj  Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9  Google: https://tinyurl.com/y7ojob4f  KKBOX: https://tinyurl.com/y6xr…
 
【podcast】EP1. 話頭​ ​ ----------------------------------​ ● 是按怎欲來做 podcast?​ ● 宜蘭腔​ ● 萬千花蕊慈母悲哀 (Bān-tshian-hue-luí Tsû-bió pi-ai)​ ​ ----------------------------------​ 這是頭一集 podcast​ 未來按算一禮拜一集​ 用台語​ 佮逐家分享生活中的所見、所聽、所想​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​  https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​  Firstory: https://tinyurl.com/…
 
Loading …

快速参考指南

Google login Twitter login Classic login