Café PHÁP (Dharma Espresso)

分享
 

Manage series 2095005
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Compassionate Service Society (compassheart.com) and Thầy Hằng Trường — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。
Bài pháp ngắn do Thầy Hằng Trường giảng về Thiền, pháp tu của Quán Thế Âm bồ Tát và Phật pháp áp dụng trong cuộc sống hàng ngày

218集单集