#21 - Muzykoterapia

26:11
 
分享
 

Manage episode 306787581 series 2940104
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Borys Kozielski — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

Piotr H. Skarżyński

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz.

pełni funkcję Dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, Zastępcy Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Asystenta dydaktycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest specjalistą otorynolaryngologiem, otolaryngologiem dziecięcym oraz audiologiem i foniatrą. Wyrazem jego aktywności naukowej jest realizacja kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywne uczestnictwo w ponad 1800 konferencjach i warsztatach oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 981 publikacji

Jest również Associate Editor czasopisma Journal of Hearing Science oraz Zastępcą Sekretarza Generalnego Nowej Audiofonologii, a także recenzentem 59 prestiżowych czasopism zagranicznych oraz krajowych. Ponadto bierze czynny udział w pracach 33 międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych.

Jest członkiem - współzałożycielem Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, Audytorem w European Federation of Audiology Societies.

Pełni funkcję Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologia. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie otorynolaryngologii.

Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją i zdalnym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Koordynuje także wieloaspektową procedurę zdalnego dopasowania systemów implantów słuchowych we współpracy z oddziałami krajowymi i za granicą. Jest również członkiem grupy badawczej Krajowej Sieci Teleaudiologii.

30集单集