BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 MAART 2020

29:16
 
分享
 

Manage episode 256635566 series 2439976
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Raadsvergadering_Soest — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。
Agenda: Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Voorgesteld als hamerstukken: Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) Planningkalender 2020 per beleidsveld (bijgevoegd) Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2020-1 van 22, 23 en 30 januari en 6 februari 2020. RV 20-17: Bestemmingsplan Wieksloterweg OZ 73 Kan de raad het bestemmingsplan Wieksloterweg OZ 73 vaststellen? Overige agendapunten: RV 20-12: Correctie APV 2020 m.b.t. geluidsnormen en meting Cabrio Kan de raad de verordening tot wijziging van de APV vaststellen zodat de geluidsnormen en meting voor Cabrio gewijzigd worden? RV 20-13: Bestemmingsplan Houtsnip Kan de raad instemmen met de Nota van zienswijze Houtsnip en het bestemmingsplan Houtsnip vaststellen? RV 20-19: Bestemmingsplan Amersfoortsestraat 124 Kan de raad instemmen met de Nota van zienswijzen en het bestemmingsplan Amersfoortsestraat 124 vaststellen? Raadzaal dhr. Metz dhr. Van Vliet 1 RV 20-15: Landschaps- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 Kan de raad instemmen met de Nota van Inspraak en de (ambtshalve) wijzigingen en het Landschap- en natuurontwikkelingsplan Soest 2019-2024 vaststellen? RV 20-05: Startnotitie Cultuurvisie 2021- 2025 Stemt de raad in met de voorgestelde opgaven en speerpunten uit de Starnotitie Cultuurvisie 2021-2025 en kan de raad het college opdracht geven deze verder uit te werken? RV 20-18: Masterplan Wonen Kan de raad het Masterplan Wonen Soest vaststellen? RV 20-14: Besteding restbudget VERDER Kan de raad het Regionaal Fietsplan Soest uitbreiden en de volgende projecten deel uit laten maken van de maatregelen die in het kader van het programma VERDER in Soest worden uitgevoerd: - Tweerichtingenfietspad Koningsweg tussen Beckeringhstraat en Jachthuislaan. - Fietsstroken op bedrijventerrein Soestdijkse Grachten. RV 20-20: Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingsplan Kan de raad het Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingsplan vaststellen? Vragenkwartier Sluiting

78集单集