Besluitvormende Raadsvergadering 19 mei 2020 Deel 1-2

1:31:33
 
分享
 

Manage episode 263024886 series 2439976
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Raadsvergadering_Soest — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

Agenda:

 1. Vaststelling agenda
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. 2a. NIEUW AGENDAPUNT Afscheid van de heer T. de Ruijter als raadslid van de gemeente Soest
 4. 2b. NIEUW AGENDAPUNTToelating raadslid/installatie nieuw toegelaten raadslid mevr. E.M. Ter Beek- Suijkerbuijk
 5. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd)
 6. Overzicht toezeggingen (bijgevoegd)
 7. Planningkalender 2020 per beleidsveld
  (bijgevoegd)
 8. Verslaglegging van:
  - Raadhuisplein 2020-2 van 20 februari en 12 en 19 maart 2020.
  Raadzaal
  dhr. Metz dhr. Van Vliet
  Een commissie uit de gemeenteraad zal eerst de geloofsbrieven onderzoeken van mevrouw Ter Beek-Suijkerbuijk. Na haar toelating als raadslid zal zij direct aansluitend geïnstalleerd worden door het afleggen van de eed.

Overige agendapunten:

VERVALLEN

RV 20-23: Bestemmingsplan Veenzoom 6

9.NIEUW AGENDAPUNT

RV 20-18: Masterplan Wonen

Het Masterplan Wonen is opiniërend besproken op 12 maart 2020, besluitvorming was toen voorzien op 19 maart 2020. Toen is besloten de besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen. Nu wordt de raad gevraagd het Masterplan Wonen Soest vast te stellen.

 1. RV 20-16: Bekrachtiging geheimhouding Grondexploitatie Orlando
  Kan de raad de door het college van B en W opgelegde geheimhouding op de Grondexploitatie Orlando bekrachtigen?
 2. RV 20-24: Grondexploitatie Orlando
  Kan de raad de Grondexploitatie Orlando vaststellen?
 3. RV 20-25: Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie Molenstraat 137-157
  Kan de raad de door het college van B en W opgelegde geheimhouding op de Grondexploitatie Molenstraat 137-157 bekrachtigen?
 4. RV 20-26: Grondexploitatie Molenstraat 137-157
  Kan de raad de Grondexploitatie Moelenstraat 137-157 vaststellen?
 5. RV 20-05: Startnotitie Cultuurvisie 2021- 2025

77集单集