BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 5 NOVEMBER 2020

3:46:20
 
分享
 

Manage episode 276734010 series 2439976
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Raadsvergadering_Soest — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。
  1. Vaststelling agenda
  2. Mededelingen van de voorzitter
    Overige agendapunten:

2a. NIEUW AGENDAPUNT

Afscheid van mevrouw R.T. Coppes als raadslid van de gemeente Soest

Mevrouw Coppes heeft aangegeven haar raadslidmaatschap te willen beëindigen in verband met een nieuwe baan die slecht verenigbaar is met het raadslidmaatschap.

2b. NIEUW AGENDAPUNT

Toelating raadslid/installatie nieuw toegelaten raadslid de heer T. de Ruijter

In de door het vertrek van mevrouw Coppes ontstane vacature wordt voorzien door een nieuw raadslid voor GL te installeren. Dat is de heer T. de Ruijter.

3. RV 20-44: Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024

Op 25 september 2020 is de begroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022- 2024 gepresenteerd welke inhoudelijke besproken wordt op donderdag 29 oktober 2020 bij de Opiniërende Raadsbijeenkomst.

Bij deze Besluitvormende Raadsvergadering is de vraag aan de orde of de raad de begroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022–2024

en het investeringsoverzicht 2021 en de diverse belastingverordeningen kan vaststellen (zie het raadsvoorstel).

De bespreking start met een stemverklaring per fractie met daarin benoeming van het dictum van de eigen moties en/of amendementen, gevolgd door een reactie op de andere moties en amendementen.
Daarna zal eerst besluitvorming plaatsvinden over de ingediende moties en amendementen, daarna over de meerjarenbegroting zelf en de diverse belastingverordeningen.

Moties en amendementen die op donderdag 5 november 2020 uiterlijk om 11.00 uur bij de griffie zijn aangeleverd, zullen als set aan de raad toegezonden worden. De in deze set opgenomen moties en amendementen zullen vanaf het begin van de vergadering deel uitmaken van de beraadslaging.

4. RV 20-45: Nota lokale heffingen

Kan de raad de Nota lokale heffingen vaststellen?

Nieuw Agendapunt

4a. RV 20-49: Bekrachtiging geheimhouding juridische toets over de consequenties van besluitvorming over het standpunt inzake aanvraag bestemmingsplanwijziging Peter

van den Breemerweg tegenover 1 en 3.

Kan de raad de opgelegde geheimhouding op de juridische toets door het college van B en W bekrachtigen?

  1. Vragenkwartier
  2. Sluiting

91集单集