സ്ത്രീയും വീടു കവർച്ചക്കാരനും

4:30
 
分享
 

Manage episode 313275542 series 3264721
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Radhamani Rajendran — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കവർച്ചക്കാരനിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ടത് എന്നു നമുക്കു കേൾക്കാം ..............................................................................

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/podcast100/message

314集单集