Cúng dường đạo nhân vô tu vô chứng là cúng dường thế nào

2:10
 
分享
 

Manage episode 333425005 series 3367360
由Player FM以及我们的用户群所搜索的ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

10 Cúng dường đạo nhân vô tu vô chứng là cúng dường thế nào

Trò hỏi:

Con nghe Bác giải đáp 1 lần là: Cúng dường cho một ông đạo nhân vô tu vô chứng. Có nghĩa là, Bác nói là, ông đó biết công thức đường về Phật giới. Thì cúng bằng cách nào để cho cháu biết được công đức để mở mắt, biết đường về Phật giới?

Thầy trả lời:

Cái đó là ông Phật nói về vấn đề cúng dường. Nhưng mà bây giờ cái Thiền tông nó công bố ra thì căn cứ vào trong cái lời giải đáp Giáo lý người ta đó, thì con cúng dường cái chỗ đó. Thì cái này tuỳ theo con hiểu, chứ không ai nói trắng ra cái chuyện này được! Mà biết ông nào là Đạo nhân vô tu vô chứng mà cúng?

Ví dụ: Bác ở đây chỉ là con người, bà Thảo nhờ Bác nói lại thì Bác nói. Bác như tay sai thôi, chứ không phải là Đạo nhân. Con phải hiểu cái chỗ này!

Trong Kinh nói vậy, thì con tìm cái ông đó? Giờ thì mình làm sao biết nói ai? Giờ thì ông Phật ông nói, giờ thì con đi tìm đi? Con đi từ Cà Mau ra tới Hà Nội, con kiếm cái ông Đạo nhân vô tu vô chứng đi. Có người nào thấy người ta chỉ, con lại con cúng ông đó.

Trò hỏi:

Cách đây khoảng 8 năm con có quy y ông thầy ở ngoài Vũng Tàu. Thì có 1 sư huynh tu chung với con nói là: Tới đời Mạt thượng pháp này có 1 vị sư. Có nghĩa là, đầu để tóc, giảng cho những vị sư cạo đầu ngồi với nghe, để theo lời Phật dạy. Thì ý của sư huynh này như thế nào mà biết trước khi mà đã công bố Huyền Ký của Đức Phật ra?

Thầy trả lời:

Ông đó là Thánh sống rồi đó. Ra gặp ông coi, ra Vũng Tàu gặp ông coi? Ông đó Thánh sống đó, ông mới dám nói vậy, chứ giờ làm sao mà biết? Mình đây phàm phu tục tử không, làm sao biết.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

469集单集