Tại sao có trường hợp thần ném trung ấm thân ra khỏi 5km

1:28
 
分享
 

Manage episode 333414818 series 3367360
由Player FM以及我们的用户群所搜索的ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

42 Tại sao có trường hợp thần ném trung ấm thân ra khỏi 5km

Trò hỏi:

Tại sao khi mất đi, vị thần lại ném Trung ấm thân của mình, mà tùy theo cái lực ném lại đi xa hơn ngoài 5km hoặc thấp hơn 5km. Tại sao lại có trường hợp như vậy?

Thầy trả lời:

Thì cái này giống như con bình thường con lấy cục đá con quăng đại đi, nó tới đâu nó tới. Nó ra được 5 thước thì ra 5 thước. Cái này là do cái lực ông thôi, cái đó mình cũng đâu có hiểu được. Nhưng mà nên nhớ một điều, có Công đức mà khá một chút, ông ném mạnh chút, Công đức ít thì ông quăng nhẹ chút, theo cái luật nguyên tắc nhân quả mà.

Anh Công đức ít thì anh phải đi về người ta kiểm tra đó, còn Công đức khá chút, bởi vì nhiều thì có người dẫn về, còn nó gần nhiều thì nó quăng một cái đi ra luôn đó. Cái này là do cái Công đức của cái người đó.

Nhưng mà trong buổi lễ người ta nói cho mình biết, không lẽ nói Công đức ít thì nó quăng nhẹ, Công đức nhiều nó quăng mạnh. Cái nguyên tắc của nó là vậy. Công đức nhiều thì nó quăng cho đi ra luôn, còn Công đức ít thì quăng qua cái nếm cái mùi này nè, nếm cái mùi của thế giới vật chất này.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

469集单集