Trung ấm thân bay ra tầng nhiệt và tầng lạnh thì có bị gì không

2:33
 
分享
 

Manage episode 333425000 series 3367360
由Player FM以及我们的用户群所搜索的ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

15 Trung ấm thân bay ra tầng nhiệt và tầng lạnh thì có bị gì không

Trò hỏi:

Khi trung ấm thân bay ra đến tầng khí nhiệt nóng quá, hoặc tầng khí âm lạnh quá. Có làm ảnh hưởng gì không?

Thầy trả lời:

Bây giờ, con hỏi này là con chưa nắm vững về cái tầng Bình lưu.

Trái đất này nó có 6 cái lực hút: Lực hút nhẹ,

  • Lực hút nặng lên là 5 cây số thôi.
  • Lực hút nhẹ từ cây số 6, lên cây số 17.
  • Từ cây số 17 lên 50, là cái tầng Bình lưu, là cái nơi Đức Phật và Chư Phật ở rước về đó. Cái tầng Bình lưu chính là cái tầng Ozon. Để nó cản cái sức nóng của Mặt trời, sức lạnh của Mặt trời. Cái tầng nhiệt và cái tầng lạnh để làm cái gì? Để điều hoà cái trái đất này nè. Không cho nóng quá, mà không cho lạnh quá. Là cái tầng này. Mình bay đâu trên đó? Tới tầng Bình lưu dừng, rồi mới chuyển qua cái Trung tâm vận hành đi về.
  • Qua cái tầng lạnh, rồi qua cái tầng nhiệt. Ra đó.

Nhưng mà bởi vì khoa học muốn qua cái tầng lạnh và cái tầng nhiệt thì nó phải chế cái phi thuyền, nó có cái vỏ UFO. Để nó cản cái này nè, nó cản cái nóng lạnh. Mình đâu có lên đó làm chi? Lên tới 5 chục cây số rồi, ông Thích Ca ngồi đó rồi, nằm ở đó rồi, rước mình về. Qua ông Thích Ca thì phải qua cái tầng lạnh, rồi tầng lạnh qua được thì mới qua cái tầng nhiệt, rồi ra cái ngoại quyển mới đi ra ngoài cái trái đất được.

Mình mới tới tầng Bình lưu mình đi về rồi. Không có lên trên kia chi?

Vào ống Trung tâm vận hành luân hồi rồi nó mới đẩy mình đi qua cái này nè. Vì cái ống đó nó không có hút, thành nó không bị qua cái tầng nhiệt và cái tầng nóng. Mình phải hiểu cái này. Đừng có lo. Không có lên tới đó.

Mà nên nhớ 1 điều: Trung ấm thân nó chỉ sợ nhất là cái lửa tam muội thôi, chớ còn lửa tầng nhiệt, tầng lạnh ở trong trái đất này không ăn thua gì hết.

Nó mang trung ấm thân bằng điện từ. Mình ở đây tứ đại mới sợ cái kia, sợ nóng lạnh chứ. Điện từ sao sợ nóng lạnh?

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

469集单集