Vì sao đi tu không thành Phật được

3:49
 
分享
 

Manage episode 333424989 series 3367360
由Player FM以及我们的用户群所搜索的ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

26 Vì sao đi tu không thành Phật được

Trò hỏi:

Ngày 29 tháng 05 năm 2022, con có nghe Bác nói là nếu ai đi tu thì sẽ bị nhân quả và ai trên trái đất này đi tu sẽ không thành Phật. Vì sao vậy? Con mong Bác giải thích cho con hiểu ạ.

Thầy trả lời:

Bây giờ trái đất này là trái đất nhân quả, thì con suy nghĩ đi, trồng cái cây gì thì ra cái cây nấy. Con đi tu, tu để thành cái gì? Tu thành Thánh, mà con không thành Thánh được thì thành cái gì? Giờ con suy nghĩ đi, bây giờ bắc thang lên ông trời, tôi lên trời tôi ở nhưng mà lên trên ở không được thì sao? Thang gãy thì sao? Con rớt đâu? Phải rớt xuống đất không? Rớt xuống đất mà sâu quá, dưới mặt đất là địa ngục đó. Địa là đất, ngục là tối, xuống đất tối. Cũng như lún sình một cái thì nó thành cái địa ngục đó.

Đạo Phật tu thành Phật mà không thành Phật được thì thành cái gì? Có phải nhân quả không? Tu thành Phật mà không thành Phật, nếu mà con đi lừa người ta thì con chết con làm hoa báo, còn nếu mà con không thành Phật mà con lừa người ta, làm này làm kia có tính cách linh thiêng thì xuống địa ngục. Đó là cái nhân quả của trái đất này, Thiền Tông nói rất rõ về cái nhân quả của người tu, duy nhất Thiền Tông trong kinh nhân quả có nói là nhân quả của người tu, nhân quả của người không tu.

  • Người không tu nhân quả ở gia đình. Bây giờ làm con bà đó nghe, bà hành tôi nữa đó, bà chết bà làm con tôi lại, tôi hành bà lại đó. Cái nhân nó quay trong gia đình mà. Nhân quả gia đình, nhân quả dòng tộc, nhân quả họ tộc nó rộng hơn. Họ tộc, họ Nguyễn này ở trên nước Việt Nam này bao nhiêu gia đình họ Nguyễn, là đi trong cái họ đó. Còn nếu mà gia đình A, B, C gì đó, đi vòng vòng trong đó.
  • Ông Phật ông nói, nếu mà đi tu là thoát ra cái nhân quả gia đình, mà nó nhân quả của cái đạo, tu thành Thánh, không thành Thánh thì xuống địa ngục, có vậy thôi. Tại sao xuống địa ngục? Là tại đi lừa người ta. Còn nếu tôi tu thành Thánh mà tôi không lấy của ai, thì trở lại gia đình, rồi đầu thai lại đi tu tiếp. Đời sau trở lại tu tiếp, cứ tu hoài, tu chừng nào thành Phật thì thôi.

Bởi vì, thành ra có nhiều người họ tu, ông Phật ông nói là tu vô số kiếp mới được thành Phật là ở chỗ này nè, vì tu mà không đúng cái công thức của nó thì vô số kiếp. Vì thế mà, có nhiều ông thầy ông bắt bẻ người ta tu vô số kiếp chưa thành Phật, mà cái chùa Tân Diệu làm gì mà tu thành Phật liền. Tại người ta không hiểu, tại anh tu trật.

Giống như ông Phật ông nói: "Nấu cát làm sao thành cơm", mà chùa Tân Diệu nói nấu cơm được? Thì bỏ gạo vô nấu thành cơm. Còn ông lấy cát nấu, thì làm sao nấu thành cơm. Ông nấu đi, nấu cát bao nhiêu đời cũng không thành cơm được là vậy.

Chùa Tân Diệu là biết, trước chưa có ai biết tạo công đức, mà bây giờ tôi biết, tôi tạo công đức, tôi thành Phật. Tại vì người ta không có hiểu cái chỗ đó. Trong kinh Đức Phật ông nói tu ba lần vô số kiếp không thành Phật được. Hỏi sao? Tại mình tu trật, chứ tu đúng thì một đời thôi, một đời thành Phật luôn đó.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

469集单集