257. M33 ê 水素雲 ft. 阿錕 (20210930)

2:22
 
分享
 

Manage episode 305905783 series 2960205
由Player FM以及我们的用户群所搜索的逐工一幅天文圖 APOD Taigi — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

華麗 ê 捲螺仔星系 M33 毋若干焦伊發光 ê 水素氣體爾爾。伊嘛叫做 三角星系,tī 300 萬光年遠 ê 所在,是本星系群主要 ê 成員之一。M33 lang-lang ê 捲螺仔手骨 to̍h 絞入去伊 ê 核心。大型 HII 區 綴著 捲螺仔手骨 ê 方向 leh 行,是目前已經知影 ê 上大 ê 恆星托兒所,to̍h 是 產生短歲壽毋閣大質量恆星 ê 所在。明亮 ê 大質量恆星 kā 邊仔 ê 水素氣體 離子化了後,發出強烈 ê 紫外光輻射,上尾產生特徵 ê 紅光。星系 ê 彩色影像是 ùi 闊頻影像資料來 ê。H-alpha 濾鏡 是記錄狹頻影像資料 ê,伊 kan-na kā 上強 ê 水素發射線 送過來。為著欲強調這幅望遠鏡影像內底 ê HII 區,to̍h kā 闊頻 kah 狹頻影像敆做伙。有編號 ê HII 區特寫 to̍h tī 影像雙沿 ê 插入圖。用逐張插入圖 ê 獨立編號 to̍h 會使揣著伊是 tī 三角星系內底 ê 佗一位。比論講,大型 HII 區 NGC 604 to̍h tī 正爿插入圖 ê 第 15 號彼位。Tī 這幅 M33 圖 內底,遐差不多是 tī 星系中心 ê 4 點鐘方向。
———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/
今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20210930/
影像:Luca Fornaciari
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210930.html


Powered by Firstory Hosting

343集单集