286. Ùi 太陽噴出來 ê 太陽絲 ft. 阿錕 (20211108)

2:08
 
分享
 

Manage episode 308190270 series 2960205
由Player FM以及我们的用户群所搜索的逐工一幅天文圖 APOD Taigi — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

是按怎有當時仔會有物件 ùi 太陽大氣層噴到太空去?這是因為迵過 太陽 表面 ê 磁場 產生變化。Tī 較強磁場 ê 所在叫做 活動區,遮有一陣 太陽烏子。活動區 ê 帶電氣體會利用弓形橋抑是磁場相迵。這款氣體有當時仔會 落--轉來,有當時仔會走--去,有當時仔毋若走--去、閣會 影響著地球。這張一點鐘久 ê 縮時攝影影片 是頂個月 tī 法國 用 細台望遠鏡翕 ê,有翕著當 leh 噴--出去 ê 太陽絲。這个太陽絲實在是足大 ê!你若是想欲知影有偌大,會當 kah 倒爿頂懸 ê 地球寸尺相比。Tī 太陽絲噴--出去了後,太陽 to̍h 發出足強 ê X-級閃焰,按呢太陽表面 to̍h 會產生 太陽 chu-ná-mī。這是帶電粒子雲走入來 咱太陽系 ê 結果,毋閣這擺 較無影響著咱 ê 地球。若是有夠額 ê 太陽電漿,嘛是會影響著 地球 ê 磁層,產生一寡 較暗 ê 極光。
———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/
今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20211108/
影片:Stéphane Poirier
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap211108.html


Powered by Firstory Hosting

503集单集