Per Bjørn Foros: Bilder fra det moderne. Idéer og verdier i endring

1:34:52
 
分享
 

Manage episode 327609976 series 1744634
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Litteraturhuset i Trondheim — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。
«Bilder fra det moderne» er en beretning om vår nære forhistorie, avgrenset til perioden fra mellomkrigstid fram til i dag. Det «faste» moderne var preget av kriser, krig og gjenreisning, som krevde samhold og nøysomhet, men også politisk styring og en sterk stat. Dette la grunnlaget for vekst og velstand, med tilhørende endringer i hverdag og samfunnsliv. Trykket under autoriteter og styringsiver hadde sin pris. Et par tiår etter krigen kom omslaget, med ungdomsopprør og frigjøring, både politisk og personlig. Gamle verdier kom i drift; vi var framme ved det «flytende moderne». Frihet og selvutfoldelse var de nye trendene, fellesskapet kom i skyggen for individet. Etter hvert skulle slitasjen melde seg, og en «ny fasthet» veltet inn over oss. Den ytret seg som et oppgjør med den såkalte snillismen, og omfattet strengere krav og mer kontroll i skole og arbeidsliv, tilstramming i jussen og mer overvåkning. Ikke minst ble mye overlatt til den enkelte, i form av mestrings- og prestasjonspress, noe som også har sin pris. Vi møter Per Bjørn Foros i samtale med Dag Hoel. Per Bjørn Foros er tidligere førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU), der han underviste vordende lærere i pedagogikk og miljøfag. I offentlig debatt ytrer han seg om danning, miljøspørsmål og politiske temaer. Av forfatterskapet kan nevnes: Har vi råd til vekst? Om kappløpet mellom problem og løsninger (1996), Tid for besinnelse. Om krisen i det moderne (2003) og Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse (sammen med Arne Johan Vetlesen, 2012). Dag Hoel er forfatter og filmskaper, kjent for bøker som Fred er ei det beste (2017) og I Hamsuns kalosjer, samt filmer som Trondheimsreisen (2018) og den rykende ferske nypremieren på Norge vårt Norge. Han fikk i 2008 Amandaprisen for beste norske dokumentar. Sted: Sellanraa

318集单集