Forskningsdesign 公开
[search 0]
更多
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Forskningsdesign og metode

Mats Persson & Elise Øby

Unsubscribe
Unsubscribe
每月
 
Mats og Elise snakker om forskningsdesign og metode. Hva det er, hvordan vi gjør det og hvorfor det er viktig. Laget for studenter, forskere og alle andre som synes forskningsdesign og metode er interessant.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I denne episoden snakker vi blant annet om hvor og hvordan vi kan skaffe data i et kvantitativt forskningsdesign. Vi tar også opp hva vi må tenke på i forbindelse med variabler og verdier, og vi forklarer hva reliabilitet og validitet betyr. Vi snakker i tillegg om hva vi må tenke på når vi lager spørsmål for å samle inn data.…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om hvordan vi analyserer data i et kvantitativt design. Vi tar blant annet opp hva som menes med populasjon, utvalg, representativitet og ulike typer data. Vi snakker også om hva vi mener med at ulike statististke analyser gir oss svar på ulike typer forskningsspørsmål og vi beskriver ulike typer kvantitative design.…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om intervju, fokusgruppe, observasjon, case-studie og tekster som ulike metoder for datainnsamling. Vi snakker også om hvor strukturert datainnsamlingen skal være, om du skal samle inn data fra en eller flere kilder og hva du skal samle inn data om.由Mats Persson & Elise Øby
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om hva vi mener med metodologisk tilnærming. Vi skiller mellom kvalitative og kvantitative metodologiske tilnærminger hvor det er vårt kunnskapsmål som avgjør hvilken tilnærming vi tar. Vi snakker også om hva som menes med ontologi, epistemologi og metodologi.由Mats Persson & Elise Øby
  continue reading
 
6S-modellen er et verktøy vi kan bruke når vi skal gjennomføre en litteraturgjennomgang. I denne episoden tar vi for oss de fire siste delene i 6S-modellen. Nærmere bestemt "Sortere", "Syntetisere", "Skrive" og "Systematisere". Vi snakker om hva de fire delene handler om og hvordan vi kan bruke dem i arbeidet med litteraturgjennomgangen.…
  continue reading
 
6S-modellen er et verktøy vi kan bruke når vi skal gjennomføre en litteraturgjennomgang. I denne episoden tar vi for oss de to første delene i 6S-modellen. Nærmere bestemt "Spørre" og "Søke". "Spørre" handler om å bestemme seg for hvilket tema du skal ta for deg i litteraturgjennomgangen, mens "Søke" handler om hvordan du finner relevant litteratur…
  continue reading
 
Loading …

快速参考指南