John Billy Sammer 公开
[search 0]
更多

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
我唔明白,點解買PS5一定要問過老婆?點解李梓敬一定要睇《二手時代》?點解區議員掃蕩非法賭檔做法惹來質疑?點解遇到蘇文隆最好都係認罪?點解律政司乜柒都要上訴?法官係咪可以收皮?點解陳同佳自首要管浩鳴批準?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Billy, Sammer
 
我唔明白,點解抗疫最終只能靠運氣?點解彥霖死因成疑,佢老母只想返工?點解有毒品唔去查,唔識股票又扮專家?護苖基金唔護苖,護咩呢?12港人案,中国親証黑暗司法!狗改不了吃屎,人辦多不勝數!五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Sammer
 
我唔明白,點解胡志偉咁荒謬,涂漌申咁戇鳩?夫妻的世界的衝擊,全民檢測究竟個埋單?黑警襲擊大肚婆,揭露人性究竟有多墮落!三權分立對與錯,最緊要係講清楚!香港三萬惡犬,見人跑佢過就追住咬!點解國安法冇料到?佢要嚟做乜先?點解香港以後都唔好放煙花?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Billy, Sammer
 
我唔明白,點解一年後嘅831,警暴依然猖獗?點解一年後嘅721,要急於改寫歷史?黑警襲擊大肚婆,三權分立又如何?你係隱形患者?病發先算喇!泛民想留任咪留囉!使乜咁多垃圾籍口?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Sammer
 
我唔明白,點解要全民檢測?我唔做你吹吖?香港導演陳木勝R.I.P.「放逐」真係好撚好睇!泛民留任與否,請參考雷霆救兵!高官三寶,首先你要做過洗碗!美國禁寫HK,你加China把鬼咩!作為黃絲,真係要學識冷靜!五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Billy
 
我唔明白,點解要全民檢測?測嚟為乜先?Made in China有咩問題?Made in Hong Kong有咩利弊?我都希望周庭係幪面超人!『一笑置之」從來都係壞人嘅對白!一周法庭,看黑警如何育成!接受人大延任,等於出賣港人!五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Sammer
 
我唔明白,點解美國制裁港共11人,佢哋衰咩?港共應該點樣回應美國制裁令?點解國安法要拉肥佬黎?為向香港人報仇?點解會楊明炒車?究竟黑警有冇放生佢?我哋如何面對咁緊張嘅國際氣氛?點解賣車要洗腦?咁樣賣車都發達?天理何在?今日攪蘋果,聽日會唔會攪埋我?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Billy
 
我唔明白,點解陳智思會畀人攪?點解禁堂食會攪到全港亂七八糟?點解要瘋狂DQ參選人?點解啲理據咁無稽?國安署開齋拉人!點解過程咁撚鬼鼠?一齊睇下雞排妹下體現台灣民主精神!「方艙醫院」橫睇掂睇都係「等死集中營」...最後,從「香港法官」看破「破壞法治」!五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Billy, Sammer
 
我唔明白,點解政府唔立「禁足令」先玩得死香港人點解政府製造疫情只為押後選舉?終於捱完「地產仔」...點睇?你真係咁憎香港警察?「赴湯杜火」脫罪,點解法官話「寜縰毋枉」?中國被圍堵,點解連軍演睇唔到?BNO究竟點用?外交部唔承認又點呢?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Billy, Sammer
 
我唔明白,點解「武漢肺炎」第三輪爆得咁勁?究竟「防疫漏洞」究竟喺邊度?點解唔戴口罩會被公審?民主契約論其實講乜嘢?邊個先有本事「破壞法治』?提名期開始,邊個敢簽衰仔紙?家名抺黑熱狗,四眼強勢反擊!721警黑勾結,何君堯係罪𣁽禍首?」五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Billy, Sammer
 
我唔明白,點解《國安公署》成立得咁鬼鬼祟?點解當年日軍要霸佔半島酒店做基地?點解「武漢肺炎」再次社區爆發?點解咁多人喺的士偷食?恭喜幻愛票房報捷,可惜地產仔令人尷尬...究竟泛民初選真正目的係咩呢?原來國安法後,香港仲有「連坐法」五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Sammer
 
我我唔明白,點解《港區國安法》內容咁難讀?點解七一有人出刀?點解又會走唔甩?究竟一部電單車做過乜嘢先可以分裂國家?點解689會全力支持以言入罪?難道《港區國安法》都係以言入罪?點解香港會攪成咁?《光復香港 時代革命》究竟講唔講得?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Sammer
 
我唔明白,點解《阿基拉》係出色嘅未來科幻巨著?點解荷里活片嘅未來科幻設計比起日本都係比較膚淺?介紹馬家輝新著《鴛鴦六七四》,你賭緊嘅究竟係乜嘢?點解國安法咁神秘?點解香港獨立係有辦法又唔犯法?點解袁彌昌係一個悲劇?泛民初選名單有乜睇頭?點解三峽大霸崩塌都唔怕?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Billy, Sammer
 
我唔明白,點解社工叫黑警慢啲都算阻差辦工?點解法官會判個社工監禁一年?判詞又有幾精彩?究竟幾時先立到國安法?好悶呀...何謂「勾結」外國勢力?範圍又有幾闊?泛民初選,選咗又點?香港國旗簡介!咁樣算唔算分裂國家?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Sammer
 
我唔明白,點樣回復正常生活?國家安全條紅線究竟喺邊度?點解投共失敗係好撚可憐?暴動罪嘅門檻究竟有幾低?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Sammer
 
我唔明白,點解香港冇資格出現好廣告?點解打邊爐都要消費死者?點解韓國瑜應該加入共產黨做主席?點解六四對香港人意義從此不一樣?國安法應否由香港自行訂立?究竟香港有冇「白警」?限聚令究竟幾時完?五大訴求!缺一不可!香港政府對市民訴求依然置若罔聞!https://www.facebook.com/whyidontknowwhy2012https://www.youtube.com/whyidontknowwhy2012由John, Sammer
 
Loading …

快速参考指南

Google login Twitter login Classic login