Norsk Radiografforbund 公开
[search 0]
更多
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Eksponert tar i denne episoden opp temaet protonterapi; hvaer, hvordan og hvorfor etablerer vi et slikt tilbud i Norge. Dennestråleterapimetoden innføres i Norge en gang rundt årsskiftet 2024-2025 ved stråleterapisentre på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus og ved Haukeland sykehus i Helse Bergen. Samtidig er det ett økende antall stråle…
  continue reading
 
I denne episoden møter du Clementine Iwe Thorsteinsen forbundets første forbundsleder, sammen med Anna Pettersen som er forbundets lengstsittende forbundsleder, og nåværende forbundsleder Bent Ronny Mikalsen. Sammen med forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg, som tar deg med gjennom forbundets historie de siste 50 årene, fra stiftelsen den 30…
  continue reading
 
I denne episoden møter du igjen Rådet for radiografetikk, som tar opp etiske problemstillinger man møter i jobben som radiograf. Her finner du Norsk Radiografforbunds etiske retningslinjer for radiografer: https://bit.ly/3rvmuQm Her finner du Rådet for radiografetikk: https://www.radiograf.no/radet-for-radiografetikk…
  continue reading
 
I denne episoden av Eksponert diskuteres temaet kunstigintelligens (KI) og denne teknologiens betydning for radiografer ogstråleterapeuter. Vil KI (eller AI om du vil) påvirke radiografer og stråleterapeuters arbeidsoppgaver, vil vi få mer eller mindre ansvar enn i dag,vil den nye teknologien gjøre jobben for oss? Hva bør vi kunne om denne teknolog…
  continue reading
 
Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og fagsjef Håkon Hjemly har spilt inn denne episoden av Eksponert i PET senteret ved UNN i Tromsø. Her er radiografene Siv Tone Kjellstad, Kent Alexander Johansen samt deres seksjonsleder Anne Mette Kristoffersen med å diskutere radiografenes rolle og kompetansebehov innen moderne nukleærmedisin. Dette knyttes også…
  continue reading
 
Skal du snart ut i ferie? Her får du en kjapp oversikt over dine rettigheter og plikter i henhold til ferielovens bestemmelser. I denne podkasten møter du forbundsleder Bent Ronny Mikalsen, forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg og sekretariatsleder Thor Eivind Halvorsen som diskuterer ferielovens bestemmelser og hvordan disse berører NRFs me…
  continue reading
 
I 2021 utførte Norsk Radiografforbund en spørreundersøkelse i samarbeid med referansegruppen for MR-sikkerhet. Denne viste til variasjon av hvordan radiografene opplever egen og andre gruppers kompetanse og ivaretakelse av MR-sikkerhet i virksomhetene. Funnene viser blant annet at MR-radiografer tar størstedelen av ansvaret ved sikkerhetsklarering …
  continue reading
 
Rådet for radiografetikk er på besøk hos Norsk Radiografforbund og presenteres i denne episoden av Eksponert. Rådet diskuterer så temaet radiografers rolle knyttet til vurdering av berettigelse. Hva sier de yrkesetiske retningslinjene om dette og hvorfor er det vanskelig å vurdere berettigelse?
  continue reading
 
I denne podkasten diskuterer forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg lønnsoppgjøret for 2023. Her snakker de om årets mellomoppgjør, hva vi kan forvente oss av forhandlingene og utfordringsbildet for våre grupper. Mer om lønnsoppgjøret 2023
  continue reading
 
I denne podkasten diskuterer forbundsleder Bent Ronny Mikalsen, fagsjef Håkon Hjemly og forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg Helsepersonellkommisjonens rapport som nylig ble lagt frem. Oppdraget til kommisjonen var å etablere et kunnskapsgrunnlag som skal foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalif…
  continue reading
 
Loading …

快速参考指南