////// A-bêng (阿銘) \\\\\\

4:01
 
分享
 

Manage episode 316993661 series 2956891
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Mr. SU ( 蘇 Ã ) — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

A-bêng (阿明)
Iô--ah iô, thau bán kiô, bán gōa-chē
Bán gōa-chē, bán chi̍t-pò͘-tē, a̍h beh chia̍h, á a̍h beh bē
a̍h beh hō͘ gún A-bêng--a, chò tō͘-chè
Chia̍h kah ek--chhut-lâi, pun hō͘ chhù-piⁿ thâu-bóe
Kòe-ki ê phang-chúi, chhia--tó ê ka-pi
Nā ū lâng phoe-phêng lán ê kòe-khì, lán tio̍h ài kiám-thó ka-tī
Nā ū lâng khòaⁿ bē khí lí , kóng lí ê m̄-sī, ná tio̍h úi-khut tio̍h lí
Iô--ah iô, thau bán kiô, bán gōa-chē
Bán gōa-chē, bán chi̍t-pò͘-tē, a̍h beh chia̍h, á a̍h beh bē
a̍h beh hō͘ gún A-bêng--a, chò tō͘-chè
Chia̍h kah ek--chhut-lâi, pun hō͘ chhù-piⁿ thâu-bóe
詞/曲:蘇 Ã
台文指導:BìLuh
小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/mrsu
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cky2myc4y02of09533qdfr22d?m=comment


Powered by Firstory Hosting

116集单集