Ep.2 俄羅斯入侵烏克蘭:入歐須知 Pt.1

25:52
 
分享
 

Manage episode 333046757 series 3360279
由Player FM以及我们的用户群所搜索的重光團隊 Fight for Freedom. Stand with Hong Kong. 製作部 — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

俄羅斯入侵烏克蘭之後,好多唔同嘅報導同節目已經分析過戰爭形勢同國際關係,咁我哋今日又講啲咩呢?我哋今日邀請咗兩個喺歐洲嘅隊友嚟介紹下歐洲、歐盟同烏克蘭申請入歐嘅過程。歐盟其實最初係點嚟嘅?成員國喺考慮俾唔俾佢入,有咩考慮因素?土耳其、克羅地亞等國家曾經申請入歐等完又等,成功入歐究竟有幾困難?申請入歐嘅程序又有幾多步,而家烏克蘭去到邊度,成功嘅機會又有幾大?歐盟要考慮俾唔俾佢加入,係咪真係表面上咁一面倒嘅,一定要比佢入?又假設真係比佢入咗嘅話,對烏克蘭嘅意義有幾大,對呢場戰爭嚟講足唔足夠去力挽狂瀾?香港人從烏克蘭入歐呢件事上,又可以睇到啲咩?除咗歐盟之外,我哋都會討論下歐洲嘅另外一個組織、俄羅斯以佢作為藉口入侵烏克蘭嘅北約,佢嘅來歷、同歐盟嘅分別同係而家喺歐洲嘅作用。
Credits:
主持: Frances@WeTheHongkongers, Never@SWHK
編導: Kirbee
設計師: Sakura
剪接、技術支援以及監製: CM & SB
Frances Hui 許穎婷
📷 Instagram: instagram.com/frances.huii
🏷 Twitter: twitter.com/frances_hui
📨 Facebook: fb.com/frances.huiwingting
Fight for Freedom. Stand with Hong Kong. 重光團隊
📷 Instagram: instagram.com/standwithhk_
🏷 Twitter: twitter.com/stand_with_hk
📨 Facebook: fb.com/standwithhk
#香港 #香港人盡做啦 #國際線 #政治 #海外港人 #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭

9集单集