Militarhistoria 公开
[search 0]
更多
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Fredrik Thisner gör en bejublad comeback där han utifrån frågor insända av engagerade lyssnare tecknar indelningsverkets historia. Fredrik talar om hur indelningsverket fungerade som skattesystem och avlöningssystem, och tycker sig se det äldre indelningsverkets mörka skugga kastas över vår samtid.由Piotr Wawrzeniuk
  continue reading
 
Professor Andreas Umland from The National Kyiv Mohyla Academy University in Kyiv and Swedish Institute of International Affairs explains the not-so-fatigued moods among European politicians with regard to Ukraine, European resolve to help Ukraine's fight against Russia, Russian internal stability, and Ukrainian resilience as the winter approaches.…
  continue reading
 
Olof Blomqvist och Piotr Wawrzeniuk samtalar om behandlingen av krigsfångar i Sverige, Danmark och Sachsen under stora nordiska kriget. Olof berättar om sin forskning - om statlig policy, delegering av ansvar till lokala aktörer och om krigsfångars förutsättningar för att integreras i lokalsamhället.…
  continue reading
 
Between 1558 and 1721, Sweden, Denmark, Muscovy / Russia, the Polish-Lithuanian Commonwealth, and Prussia-Brandenburg competed for power and influence in a series of wars dubbed "The Northern Wars" by our guest professor Robert Frost. We discuss how these states handled the challenge of new military technology and tactics, growing armies, skyrocket…
  continue reading
 
Naman Habtom från Cambridgeuniversitetet berättar om sin forskning om svenska frivilliga i Jugoslavienkrigen på 1990-talet - om vad som drev dem, omfattningen av företeelsen, och om reaktionerna hemmavid. Naman var gäst vid Militärhistoriska avdelningen hösten 2022 när han samlade material om Sverige och Jugoslavienkrigen, och slapp därför inte und…
  continue reading
 
Sveriges forna militärattaché i Ukraina överstelöjtnant Peter Lidén och Piotr Wawrzeniuk samtalar om Ukrainas förutsättningar att klara av den pågående ryska offensiven i fråga om manskap, materiel och stöd utifrån. Peter tar upp potentiella strategiska drag från Ukraina, men Piotr styr över samtalet till ukrainsk inrikespolitik och varför det har …
  continue reading
 
Den rättfärdige krigsvetaren Oscar Jonsson berättar om Rysslands förutsättningar för vidare krig utifrån rekrytering, materiel, ammunition, och dynamiska internationella relationer. Piotr Wawrzeniuk framhärdar att prata om polesiska träsken och Belarus, vilket gör att Oscar glömmer att berätta om hans nya bok - "Hotet från Ryssland".…
  continue reading
 
Lars Ericson Wolke utvinner ett nyttigt destilat ur sin och Per Eliassons purfärska bok om den svenska arméns 500-åriga historia. Vilka epoker kan denna långa period delas in i? Vad kännetecknade epokerna, och vilka gemensamma drag har de trots avstånd i tid, liksom teknologiska och politiska skillnader?…
  continue reading
 
Sofia Gustafsson berättar om de kritiska årtiondena när Sveaborg planerades och uppfördes. Vi pratar om byggplaner, finansiering, arbetskraft och militär bemanning. Inte nog med det: Sofia beskriver fenomenet "old public management" och vad bygget betydde för Helsingfors som befann sig under återuppbyggnad efter Lilla ofreden 1742-1744. Piotr Wawrz…
  continue reading
 
Martin Neuding Skoog bjuder på en utflykt till Älvsborgsbrons fäste där han berättar om den danska erövringen och förstörelsen av Älvsborgs fästning 1502, liksom om landsknekten Paul von Dolsteins konstnärliga talangers betydelse för våra kunskaper om 1500-talets landskrigföring.Avslutningsvis fäller han några sorgeord om fästningslämningarnas nuva…
  continue reading
 
I denna podcast besöker vi Fredrik Eriksson som benar ut begreppen specialoperation och specialförband och tecknar den svenska specialförbandshistorien fram till 1995. Fredrik är medförfattare till boken "Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen. Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995", där även Lars Ericson …
  continue reading
 
I denna fjärde del av vår serie om kustartilleriet vadar Fredrik Eriksson ut i vattnet vid Årsta havsbad för att berätta om varför, när och hur Havsbandslinjen uppfördes. Han vänder oförtröttligt på varje sten, och tar upp politiska och militärtekniska processer, liksom beredskapstidens utmaningar. Slutligen tipsar redaktörerna om lämpliga sommarak…
  continue reading
 
I denna podcast inspelad i december 2021 berättar politices doktorn och kommendörkaptenen Stefan Lundqvist om hur Sverige under de senaste årtiondena återupptäckt kalla krigets lärdomar, med höjda anslag för FM och totalförsvaret, liksom främjande av säkerhet genom bi- och multilaterala arrangemang som involverar Finland, Norge, USA och på sistone …
  continue reading
 
De höglärda docenterna Eriksson, Thisner och Wawrzeniuk möter överstelöjtnant Peter Lidén, militär lärare på FHS och f.d. svensk försvarsattaché i Ukraina. Vi pratar om intryck från de två första veckorna av invasionen, om rysk försvarsreform och ukrainsk militär uppbyggnad, liksom hur vi kan mota ryska narrativ om kriget.…
  continue reading
 
Markus Balázs Göransson berättar om vad erfarenheten från kriget i Afghanistan betytt i Sovjetunionen, Ryssland, och stater som frigjort sig från Sovjetunionen. Han berör ämnen som militära lärdomar, veteranvård och veteranverksamhet, och erbjuder även en resumé över krigets orsaker och förlopp.由Piotr Wawrzeniuk
  continue reading
 
Fredrik Eriksson lämnar ingen möda ospard när han tar Piotr Wawrzeniuk på en långpromenad vid Oxdjupet och Kodjupet vid Stockholms inlopp. Fredrik berättar hur geopolitiska och teknologiska förändringar påverkat planeringen av, och uppförandet av, en mängd vackra fortifikationsobjekt, liksom hur taktik anpassades. Podcasten är den första i en serie…
  continue reading
 
Markus Göransson Balázs berättar om den ryska markbaserade kontingenten i Syrien, som har varit en underskattad komponent av insatsen som helhet. Hur är kontingenten sammansatt? Vilka strategiska funktioner uppfyller den? Hur kan öppna källor bidra med kunskaper om insatsen? Detta och mer därtill bjuder Markus på.Markus Göransson Balázs är lektor i…
  continue reading
 
Lars Ericson Wolke tar oss med på en resa genom det svenska kavalleriets historia under 500 år, från 1500-talet till mellankrigstidens avvecklingsvåg av beridna förband. Lars berättar bl a om förbandstyper, taktik, och om vilka faktorer som ledde till det beridna lkavalleriets skymning.由Piotr Wawrzeniuk
  continue reading
 
I denna engelskspråkiga podcast berättar vår danske militärhistoriske släktning professor Niels Bo Poulsen från Försvarsakademiet bland annat om det sovjetisk-nazityska strategiska partnerskapet 1939-1941, och om Wehrmachts och Röda arméns kvalitéer. Niels Bo förklarar de sovjetiska motgångarna i krigets tidiga skede, väljer 1941 års viktigaste sla…
  continue reading
 
Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk begapar det sovjetiska operativa tänkandets framväxt under mellankrigstiden, och diskuterar sovjetiska lärdomar från världskriget och inbördeskriget, marxistiskt-leninistiskt tänkande, krigsmaktens ledande tänkare, samhällsutvecklingen, industrialiseringen liksom elddopet för den sovjetiska operativa konsten so…
  continue reading
 
Piotr Wawrzeniuk och Markus Göransson Balázs fortsätter deras vandring genom den ryska krigsfuturologin. Ämnen som behandlas är typer av framtida konflikter och krig, hybridkrigföring, följder av framtida utvecklingar för operationer och taktik, utveckling av framtida stridsmateriel, och konceptuell utveckling.…
  continue reading
 
Lars Ericson Wolke berättar om den så kallade marinspionen Hilding Anderssons relativt korta karriär under kalla krigets tidiga år. Lars tar upp Anderssons rekrytering, samarbetet med GRU, och den skada som Andersson tillfogade marinen. Avslutningsvis jämförs hans spionerande med Stig Wennerströms och Stig Berglings.…
  continue reading
 
Martin Neuding Skoog berättar om sin forskning om det europeiska vapenembargot mot ryska furstendömena och Moskovien från högmedeltiden till 1600-talet. Vad förorsakade embargot? Hur genomfördes det och av vilka? Vilka effekter fick det? Varför luckrades det och löstes upp?Och vet ni vad? Ni kan numera gå masterprogrammet i militärhistoria hos oss,…
  continue reading
 
Hur klarar sig en småstat i ett prekärt säkerhetspolitiskt läge? Hur kan den då potentiellt freda sin suveränitet? Lars Ericson Wolke berättar utifrån exemplet Finland från 1930-talet och in i vår samtid. Denna podd är den första i en serie om två, där den kommande delen handlar om Sverige.由Piotr Wawrzeniuk
  continue reading
 
Vilka förmågor hade romerska krigsmakten vid tiden för Kristi födelse? Vilken expeditionär krigföringsförmåga besatt den? Hur bedrev romarna upprorsbekämpning? Fredrik Thisner berättar med avstamp i Varuskriget och det spektakulära romerska nederlaget vid Teutoburgskogen år 9 och straffexpeditionerna därefter.Bilden: fragment av romersk kavallerihj…
  continue reading
 
Vilka förutsättningar hade Sverige, Finland och Estland att klara det framtida slagfältets utmaningar 1918-1939? Polska militärattachéer trodde sig veta utifrån en bred bedömning som omfattade försvars-, inrikes- och utrikespolitik liksom bedömning av den egentliga krigföringsförmågan.由Piotr Wawrzeniuk
  continue reading
 
Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk samtalar om gemensamma svensk-finska planer för Ålands försvar, och om hur dessa samspelade med bägge staters övriga försvarsplanering och säkerhetsläget i närregionen. Vilka styrkor och förmågor ansåg man behöva?Bilden: Helge Jung, denna gigant.由Piotr Wawrzeniuk
  continue reading
 
Loading …

快速参考指南