SOE 公开
[search 0]
更多

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 31 maart 2021 1 Opening en vaststelling agenda 2 Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 3 RV 21-06: Bestemmingsplan Koninginnelaan 81-83 Op het perceel Koninginnelaan 81-83 was een groothandel en importeur in textiel gevestigd. Dit bedrijf is inmiddels verhuisd naar een grotere locatie. De huidi…
 
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp RV 20-47: Weigeren aanvraag vaststellen bestemmingsplan Peter van den Breemerweg tegenover nr. 1 en 3 Op 4 maart 2020 heeft de heer Van Dorresteijn een verzoek ingediend om het geldende bestemmingsplan te mogen wijzigen voor het realiseren van een nieuw agrarisch …
 
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: Interpellatie procesgang rond het (voorontwerp) bestemmingsplan voor de locatie van agrariër Van Dorresteijn Door de fractie van LAS is een verzoek tot interpellatie ontvangen over de procesgang rond het (voorontwerp) bestemmingsplan voor de locatie van agrariër Van Dorresteij…
 
In opdracht van de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest is adviesbureau Twynstra Gudde in de afrondende fase van een evaluatie onderzoek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling BBS Uitvoeringsorganisatie (BBS). Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op 10 november 2020 om 19.30 uur, waarin Twynstra Gudde u een toelichting zal geve…
 
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: 2a. NIEUW AGENDAPUNT Afscheid van mevrouw R.T. Coppes als raadslid van de gemeente Soest Mevrouw Coppes heeft aangegeven haar raadslidmaatschap te willen beëindigen in verband met een nieuwe baan die slecht verenigbaar is met het raadslidmaatschap. 2b. NIEUW AGENDAPUNT Toelati…
 
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp en over de begroting 2021-2024 RV 20-44: Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024 Het college van B en W heeft ervoor gekozen om een behoedzaam begrotingsscenario uit te werken in de begroting 2021 wat geresulteerd heeft in een begroting die structureel…
 
Loading …

快速参考指南

Google login Twitter login Classic login