Besluitvormende Raadsvergadering 07 november 2019

3:23:05
 
分享
 

Manage episode 246174485 series 2439976
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Raadsvergadering_Soest — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

Volledige agenda incl Stukken

1 Vaststelling agenda
2 Mededelingen van de voorzitter
OVERIGE AGENDAPUNTEN
3 RV 19-50: Begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023
Op 30 september 2019 is de begroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 gepresenteerd welke inhoudelijke besproken wordt op donderdag 31 oktober 2019 bij de Opiniërende Raadsbijeenkomst.
Bij deze Besluitvormende Raadsvergadering is de vraag aan de orde of de raad de begroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021–2023 en het investeringsoverzicht 2020 en de diverse belastingverordeningen kan vaststellen (zie het raadsvoorstel).
De bespreking start met een stemverklaring per fractie met daarin benoeming van het dictum van de eigen moties en/of amendementen, gevolgd door een reactie op de andere moties en amendementen.
Daarna zal eerst besluitvorming plaatsvinden over de ingediende moties en amendementen, daarna over de meerjarenbegroting zelf en de diverse belastingverordeningen.
Moties en amendementen die op donderdag 7 november 2019 uiterlijk om 11.00 uur bij de griffie zijn aangeleverd, zullen als set aan de raad toegezonden worden. De in deze set opgenomen moties en amendementen zullen vanaf het begin van de vergadering deel uitmaken van de beraadslaging.

4 Vragenkwartier
5 Sluiting

72集单集