Artwork

内容由Raadsvergadering_Soest提供。所有播客内容(包括剧集、图形和播客描述)均由 Raadsvergadering_Soest 或其播客平台合作伙伴直接上传和提供。如果您认为有人在未经您许可的情况下使用您的受版权保护的作品,您可以按照此处概述的流程进行操作https://zh.player.fm/legal
Player FM -播客应用
使用Player FM应用程序离线!

Informatieavond woensdag 26 januari 2022

40:57
 
分享
 

Manage episode 318984127 series 2439976
内容由Raadsvergadering_Soest提供。所有播客内容(包括剧集、图形和播客描述)均由 Raadsvergadering_Soest 或其播客平台合作伙伴直接上传和提供。如果您认为有人在未经您许可的情况下使用您的受版权保护的作品,您可以按照此处概述的流程进行操作https://zh.player.fm/legal

Rapport Rekenkamercommissie Soest: Soester Jeugd geholpen?

De rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Soest de gestelde doelen op het gebied van jeugdzorg op een effectieve en efficiënte wijze bereikt. Ook is onderzocht of de jeugdigen de juiste zorg tijdig krijgen als gevolg van het gevoerde gemeentelijke beleid. Uit het onderzoek blijkt dat Soest een gedateerd beleid heeft met doelen met een sterk open-einde karakter, dat nog niet alle doelen bereikt zijn en dat de huidige wijze van monitoren ongeschikt is. Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de jongeren en/of hun ouders/verzorgers tevreden is over de ondersteuning die zij ontvingen. Een analyse van de wachtlijsten van een aantal grotere zorgorganisaties maakt duidelijk dat de wachttijd in Soest korter is dan elders.

Geconcludeerd wordt dat Soest op kengetallen beter presteert dan het landelijke en regionale gemiddelde op het gebied van jeugdzorg. Er zijn geen signalen dat de kwaliteit van de jeugdzorg ondermaats is. Belangrijkste knelpunt voor de korte tot middellange termijn blijft de financiële beheersbaarheid van de jeugdzorg en de grip op externe verwijzers, waarbij kwalitatief goede jeugdzorg het uitgangspunt blijft. Het meten van effecten van beleid is echter onder de maat waardoor er geen goed zicht is op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

De rekenkamercommissie adviseert de raad om zo snel mogelijk te komen tot een evaluatie van de huidige Strategische Agenda en om een nieuwe Strategische Agenda vast te stellen. Het college van B en W krijgt het advies de informatiehuishouding te verbeteren.

Tijdens deze Informatiebijeenkomst presenteert de Rekenkamercommissie Soest het rapport. De raad heeft de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen over het rapport (met name over het onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen).

Na deze bijeenkomst wordt de rapportage door de raad opiniërend besproken op 2 februari 2022. De raad heeft dan de gelegenheid bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W (over de bestuurlijke reactie in relatie tot de conclusies en aanbevelingen).
Daarna dient de raad, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van het onderzoek vast te stellen. Dit vindt plaats op 10 februari 2022. De griffie zal hiertoe een raadsvoorstel voorbereiden.

  continue reading

143集单集

Artwork
icon分享
 
Manage episode 318984127 series 2439976
内容由Raadsvergadering_Soest提供。所有播客内容(包括剧集、图形和播客描述)均由 Raadsvergadering_Soest 或其播客平台合作伙伴直接上传和提供。如果您认为有人在未经您许可的情况下使用您的受版权保护的作品,您可以按照此处概述的流程进行操作https://zh.player.fm/legal

Rapport Rekenkamercommissie Soest: Soester Jeugd geholpen?

De rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Soest de gestelde doelen op het gebied van jeugdzorg op een effectieve en efficiënte wijze bereikt. Ook is onderzocht of de jeugdigen de juiste zorg tijdig krijgen als gevolg van het gevoerde gemeentelijke beleid. Uit het onderzoek blijkt dat Soest een gedateerd beleid heeft met doelen met een sterk open-einde karakter, dat nog niet alle doelen bereikt zijn en dat de huidige wijze van monitoren ongeschikt is. Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de jongeren en/of hun ouders/verzorgers tevreden is over de ondersteuning die zij ontvingen. Een analyse van de wachtlijsten van een aantal grotere zorgorganisaties maakt duidelijk dat de wachttijd in Soest korter is dan elders.

Geconcludeerd wordt dat Soest op kengetallen beter presteert dan het landelijke en regionale gemiddelde op het gebied van jeugdzorg. Er zijn geen signalen dat de kwaliteit van de jeugdzorg ondermaats is. Belangrijkste knelpunt voor de korte tot middellange termijn blijft de financiële beheersbaarheid van de jeugdzorg en de grip op externe verwijzers, waarbij kwalitatief goede jeugdzorg het uitgangspunt blijft. Het meten van effecten van beleid is echter onder de maat waardoor er geen goed zicht is op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

De rekenkamercommissie adviseert de raad om zo snel mogelijk te komen tot een evaluatie van de huidige Strategische Agenda en om een nieuwe Strategische Agenda vast te stellen. Het college van B en W krijgt het advies de informatiehuishouding te verbeteren.

Tijdens deze Informatiebijeenkomst presenteert de Rekenkamercommissie Soest het rapport. De raad heeft de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen over het rapport (met name over het onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen).

Na deze bijeenkomst wordt de rapportage door de raad opiniërend besproken op 2 februari 2022. De raad heeft dan de gelegenheid bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W (over de bestuurlijke reactie in relatie tot de conclusies en aanbevelingen).
Daarna dient de raad, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van het onderzoek vast te stellen. Dit vindt plaats op 10 februari 2022. De griffie zal hiertoe een raadsvoorstel voorbereiden.

  continue reading

143集单集

所有剧集

×
 
Loading …

欢迎使用Player FM

Player FM正在网上搜索高质量的播客,以便您现在享受。它是最好的播客应用程序,适用于安卓、iPhone和网络。注册以跨设备同步订阅。

 

快速参考指南