Opiniërende Raadsbijeenkomst 04 juni 2020 Bestemmingsplan Veenzoom 6

2:28:55
 
分享
 

Manage episode 263831880 series 2439976
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Raadsvergadering_Soest — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

Raadzaal, -21.15 - 23.00 uur RV 20-23: Bestemmingsplan Veenzoom 6

notitieBijlage normaal

Het bestemmingsplan Veenzoom 6 gaat over de ontwikkeling van een extra woning op het perceel Veenzoom 6, de aanleg van natuur, de aanleg van een recreatief klompenpad, het vrijspelen van een van de twee agrarische percelen en de uitvoering van een landschappelijk inpassingsplan in het Soesterveen. Het plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Voor het perceel in kwestie geldt dat het ligt buiten de rode contour zoals deze geldt op grond van de PRV. Voor deze locatie geldt dat het is gelegen in de zone die door de provincie is aangewezen als “Kernrandzone”. Het plan voldoet aan de voorwaarden uit de PRV. De provincie heeft laten weten te kunnen instemmen met de voorgestelde ontwikkeling.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 16 zienswijzen ingediend zijn. In de Nota van Zienswijzen wordt hierop gereageerd. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven het bestemmingsplan aan te passen.

Tijdens deze bijeenkomst is er maximaal 1 uur beschikbaar voor het spreekrecht.

Op 11 juni 2020 wordt de raad voorgesteld de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Veenzoom 6 vast te stellen.

67集单集